Solicitare informații – L. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

LEGISLAȚIE

Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

Persoana desemnată pentru aplicarea Legii nr. 52/2003

CLimescu ciprian marian
 • Telefon: 0256 379 500
 • Fax: 0256 379 502
 • E-mail: ciprian.climescu@satchinez.ro
program

Luni-Vineri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 14:00

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 

Ghidul cetățeanului

Dacă sunteţi funcţionar public, ales local, dacă lucraţi pentru o organizaţie neguvernamentală sau dacă sunteţi un cetăţean ca mulţi alţii, acest ghid vă va introduce în ceea ce înseamnă transparenţa decizională şi în modul în care aceasta trebuie aplicată la nivelul administraţiei publice. Acest ghid te pregăteşte să influenţezi deciziile politice care se iau în numele tău şi care te afectează.

 • Să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean;
 • Să stimuleze participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi la elaborarea actelor normative;
 • Să sporească gradul de transparenţă al administraţiei publice.

Legea transparenţei nu trebuie confundată cu legea privind accesul la informaţiile de interes public. Această lege oferă posibilitatea cetăţenilor de a participa activ la procesul de elaborare de reglementări prin sugestii, propuneri sau recomandări adresate autorităţilor administraţiei publice. Legea transparenţei nu conferă cetăţenilor dreptul de a lua decizia finală cu privire la reglementările care vor fi adoptate. Acest rol revine autorităţilor administraţiei publice care va decide dacă include sau nu în proiectele de reglementări propunerile şi sugestiile primite din partea cetăţenilor, organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiile legal constituite (asociaţii patronale, organizaţie civică, sindicală, asociaţii de proprietari, federaţii confederaţii etc)

 • Pentru că îţi dă dreptul de a participa la şedinţele publice ale autorităţii publice;
 • Îţi dă dreptul de a-ţi spune părerea despre actele normative înainte de adoptarea acestora;
 • Îţi oferă posibilitatea de a fi consultat înainte de adoptarea unei hotărâri care te afectează în mod direct.

Participarea la şedinţele publice
Cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea unei şedinţe publice, autoritatea publică în cauză va face public un anunţ care va conţine data şi ora întâlnirii, precum şi ordinea de zi, prin afişare la sediul instituţiei, pe site-ul propriu şi prin transmitere către mass-media. Persoana desemnată pentru relaţia cu societatea civilă va fi responsabilă atât de difuzarea anunţului cât şi de invitarea specială a anumitor persoane. Pentru a influenţa decizii sau acte normative, persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de cetăţeni, fie în calitatea de asociaţie legal constituită.
Puncte de vedere
Persoana care prezidează şedinţa este obligată să dea cuvântul participanţilor la şedinţa publică. Libera exprimare a participanţilor cu privire la actele normative care se află pe ordinea de zi a şedinţei asigură funcţionarea fluxului de informaţii dinspre societatea civilă spre administraţia publică.

 • Ministerele şi agenţiile guvernamentale;
 • Autorităţile administrative autonome;
 • Serviciile publice descentralizate ale ministerelor;
 • Consiliile judeţene şi locale;
 • Primăriile;
 • Serviciile publice de interes judeţean sau local
 • Da, în cazul în care este vorba de proiecte de acte normative sau şedinţe în care se regăsesc următoarele categorii de informaţii:
 • informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării;
 • valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora ar aduce atingere principiului concurenţei loiale;
 • datele personale, potrivit legii.
 • Legea transparenţei nu se aplică, de asemenea, în situaţii excepţionale, atunci când actul normativ se adoptă în procedură de urgenţă.
 • Nota de fundamentare, expunerea de motive sau referatul de aprobare a proiectului;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;
 • Termenul limită, locul sau modalitatea în care cei interesaţi pot trimite propuneri şi sugestii.

Autorităţile publice au obligaţia de a publica anunţul cu 30 de zile înainte de începerea procedurii de avizare şi de adoptare a actului normativ.
Anunţul se aduce la cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea actului normativ spre analiză, avizare şi adoptare.

 • Prin afişare la sediul propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului;
 • Prin inserare în site-ul Internet al instituţiei;
 • Prin publicare în presa centrală şi locală, după caz;
 • Prin transmiterea către persoanele care au depus cereri în acest sens;
 • Prin transmiterea către asociaţiile de afaceri sau asociaţiile profesionale, dacă este vorba de un proiect care afectează activitatea din domeniul respectiv.

Proiectul de act normativ se afişează pe site-ul instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, precum şi transmiterea proiectului către mass-media. Autorităţile publice sunt obligate să transmită proiectele de acte normative către toţi cei care au depus o cerere în acest sens
Atenţie: Cetăţenii au la dispoziţie un timp limitat, stabilit de autoritatea publică şi făcut public în anunţul iniţial.

 • Prin afişarea la sediul instituţiei sau pe pagina de Internet, ori prin publicarea în presă a anunţului cuprinzând data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor publice, precum şi ordinea de zi a acestuia, cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurarea şedinţei;
 • Prin comunicarea, în scris, către cetăţenii care au formulat sugestii şi propuneri cu privire la unul din domeniile de interes public care urmează a fi abordat în şedinţa publică respectivă.

Da, din proprie iniţiativă sau la invitaţia responsabilului cu societatea civilă.
Potrivit legii, participarea la elaborarea de acte normative se poate face în procesul de redactare a unui proiect de act normativ, anterior supunerii spre analiză şi avizare autorităţii publice care l-a elaborat. Participarea la şedinţă se va face în limita numărului de locuri din sala în care se va desfăşura şedinţa.

Da, dar ele trebuie formulate în scris, în perioada anunţată de iniţiatorul proiectului care trebuie să fie de cel puţin 10 zile.
Atenţie: Acest termen nu poate fi însă mai scurt de 10 zile de la data publicării anunţului.
Formular de transmitere a opiniilor persoanelor interesate asupra propunerii proiectului de hotărâre aflat în consultare publică.

Responsabilului pentru relaţii cu societatea civilă din instituţia respectivă.
Comentariile, prevăzute de lege ca „propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare” vor fi primite de o persoană desemnată special de conducătorul autorităţii publice.

Da, cu condiţia să soliciţi acest lucru persoanei care prezidează şedinţa şi cu respectarea regulamentului de organizare a instituţiei publice respective.
Legea transparenţei face de mai multe ori precizarea că opiniile exprimate de cetăţeni sau organizaţii în timpul consultărilor au doar valoare de recomandare. Decizia rămâne la latitudinea autorităţii publice. Actul normativ va fi trimis, după consultări, spre analiză şi avizare, potrivit procedurii legale privind elaborarea actelor normative. El va include modificări redactate pe baza acelor opinii, exprimate în procesul de consultare, care au fost selectate de către funcţionarii publici responsabili de redactarea actului respectiv.

Poţi face plângerea la instanţa de contencios administrativ, acţiunea ta fiind scutită de taxă de timbru şi se judecă în procedură de urgenţă.

Close Menu
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ÎN ANUL 2019

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

PROCESE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2019

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa procesele verbale ale Consiliului Local al comunei Satchinez  din anul 2018

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2019

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local din anul 2019

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ÎN ANUL 2019

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa dispozițiile primarului din anul 2019

OFERTE DE VÂNZARE TEREN ÎN ANUL 2019

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

PROCESE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa procesele verbale ale Consiliului Local al comunei Satchinez  din anul 2018

MINUTELE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa minutele ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2018

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa dispozițiile primarului din anul 2018

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa proiectele de hotărâri ale ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2018

 1. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 31.01.2018

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local din anul 2018

OFERTE DE VÂNZARE TEREN ÎN ANUL 2018

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

OFERTE DE VÂNZARE TEREN ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

ADRESE OFICIALE

Cu ajutorul link-urilor de mai jos, puteți accesa site-urile următoarelor instituții publice:

 1. Consiliul Județean Timiș
 2. Regiunea Vest România
 3. ADR Vest
 4. Lista primăriilor din județul Timiș
 5. ATOP România
 6. Harta județului Timiș
 7. Centrul Regional și Transfrontalier de Prevenire și Intervenție în caz de Inundații

TELEFOANE UTILE

Lista numerelor de telefon ale instituțiilor locale din Satchinez

OFERTE DE VÂNZARE TEREN ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

PUBLICAȚII CĂSĂTORII ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa documentele corespunzătoare

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local din anul 2016

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local din anul 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa proiectele de hotărâri ale ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2016

 1. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 08.12.2016
 2. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 21.11.2016
 3. Proiect de hotărâre – Privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017
 4. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 31.10.2016
 5. Proiect de hotărâre – Ședința din data de 29.09.2016
 6. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 21.09.2016

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa proiectele de hotărâri ale ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2017

 1. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 13.11.2017
 2. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 27.11.2017
 3. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 31.10.2017
 4. Proiecte de hotărâri – Ședința extraordinară din 20.10.2017
 5. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 29.09.2017
 6. Proiect de hotărâri – Ședința de urgență din 19.09.2017
 7. Proiecte de hotărâri – Ședința extraordinară din 11.09.2017
 8. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 30.08.2017
 9. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 28.07.2017
 10. Proiecte de hotărâri – Ședința extraordinară din 18.07.2017
 11. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 29.06.2017
 12. Proiecte de hotărâri – Ședința de urgență din 08.06.2017
 13. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 29.05.2017
 14. Proiecte de hotărâri – Ședința de urgență din 16.05.2017
 15. Proiecte de hotărâri – Ședința ordinară din 26.04.2017
 16. Proiecte de hotărâri – Ședința extraordinară din 28.03.2017
 17. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 17.03.2017
 18. Proiecte de hotărâri – Ședința de urgență din data de 13.03.2017
 19. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 28.02.2017
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Satchinez pe anul 2017
 21. Proiecte de hotărâri – Ședința din data de 30.01.2017

PROCESE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa procesele verbale ale Consiliului Local al comunei Satchinez  din anul 2017

PROCESELE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2017

MINUTELE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa minutele ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2017

MINUTELE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa minutele ședințelor Consiliului Local al comunei Satchinez din anul 2016

 

CONTRACTE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa contractele de achiziții publice.

CONTRACTE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa contractele de achiziții publice din anul 2016.

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ÎN ANUL 2017

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa dispozițiile primarului din anul 2017

DISPOZIȚIILE PRIMARULUI ÎN ANUL 2016

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa dispozițiile primarului din anul 2016

 

 

Organigrama aprobată prin H.C.L. nr. 32 din 31.10.2016
Organigrama aprobată prin H.C.L. nr. 32 din 31.10.2016 (click pentru mărire)

H.C.L. nr. 32 din 31.10.2016

Stat de funcții conform H.C.L. nr. 32 din 31.10.2016 – Aparatul de specialitate al primarului comunei Satchinez

Organigramă aprobată prin H.C.L. nr 54. din 18.04.2016
Organigramă aprobată prin H.C.L. nr 54. din 18.04.2016

H.C.L. 54 din 18.04.2016

Stat de funcții conform H.C.L. nr. 54 din 18.04.2016 – Aparatul de specialitate al primarului comunei Satchinez