Concurs de angajare

Concurs de angajare

 

Categoria: Carieră / Angajări [4]
Publicat: 17.10.2016

Primăria Satchinez organizează, la sediu, concurs în perioada 23-25.11.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Anunțul de concurs poate fi consultat aici.

Fișa postului de îngrijitor poate fi consultată aici.

Cerere de înscriere la concurs.

Model CV.

Dispoziția primarului privind aprobarea documentației necesare desfășurării concursului care va fi organizat în perioada 23-25.11.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire a aparatului de specialitate al primăriei comunei Satchinez., poate fi accesat aici.

Proces - verbal privind întrunirea Comisiei de concurs pentru selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul/examenul din perioada 23.11 - 25.11.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărie din aparatul de specialitate al primarului comunei Satchinez.  

RAPORT FINAL al concursului organizat în perioada 23-25.11.2016 pentru ocuparea funcției contractuale de îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Satchinez

Bibliografia pentru postul contractual de îngrijitor:

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 123/2007) cu modificările și completările ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

Înapoi Vezi Carieră / Angajări