DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE ALE PERSONALULUI APARATULUI
ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI COMUNEI SATCHINEZ

Mandatul 2016-2020