LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
Textul legii poate fi accesat cu ajutorul acestui link

RAPOARTE DE IMPLEMENTARE
  1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015
  2. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016