DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE ALE CONSILIERILOR LOCALI
AI COMUNEI SATCHINEZ

Mandatul 2016-2020
    

 

DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE ALE FOȘTILOR CONSILIERI LOCALI
AI COMUNEI SATCHINEZ

Mandatul 2016-2020
 

PEPA Voin

  • U.N.P.R., Consilier local

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE ANUL 2016