COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SATCHINEZ 2016-2020

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice și comerț
H.C.L. 36/21.11.2016
H.C.L. 37/21.11.2016

 1. Președinte: GHIAȚĂ ADRIAN – VASILE
 2. Secretar: DAN ANCA - CLAUDIA
 3. Membru: BÂRCIOG CORINA care înlocuiește pe PEPA VOIN
 4. Membru: MIHALESCU LIVIU – SIMION
 5. Membru: CERMIAN GHEORGHE
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, protecţie socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului

 1. Președinte: LIHET ALIN SEBASTIAN
 2. Secretar: CALU ELENA
 3. Membru: BUJDEIU MARIUS –LIVIU
 4. Membru: BERBECE IULICĂ
 5. Membru: STANCU COSTICĂ
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător, agrement și turism
H.C.L. 66/26.04.2017

 1. COSMA FLORIN
 2. Secretar: BUJDEIU MARIUS - LIVIU
 3. Membru: STANCU COSTICĂ
 4. Membru: GHIAȚĂ ADRIAN-VASILE
 5. Membru: CERMIAN GHEORGHE
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret, culte, probleme ale minorităţilor, societate civilă, tineret și activităţi sportive

 1. Președinte: CĂLIANU LILIANA
 2. Secretar: BRONȚ ALINA – ANTONELA
 3. Membru: STĂNILĂ FLAVIUS - CĂLIN
 4. Membru: GRAD VASILICA – MIRELA
 5. Membru: LIHET ALIN SEBASTIAN
COMISIA DE VALIDARE A MANDATELOR
 1. Președinte: CERMIAN GHEORGHE
 2. Secretar: STANILĂ FLAVIUS-CĂLIN
 3. Membru: STANCU COSTICĂ