NOMENCLATURA STRADALĂ

  Comuna Satchinez este străbătută de următoarele căi de comunicație rutieră:

  • drumul județean DJ 692 – (Sânandrei DN 69 – Pesac DN 6), traversează teritoriul comunei pe o lungime de 7,33 km;
  • drumul județean DJ 693 – (Cărpiniș DN 59A – Fibiș DJ 691) traversează teritoriul comunei pe o lungime de 13,11 km;
  • drumul comunal DC 41 - (Călacea DJ 693 – Călacea Băi DJ 692) traversează teritoriul comunei pe o lungime de 1,0 km;
  • drumul comunal DC 37 - asigură legătura între localitățile Sânandrei (DJ 692), Hodoni și Satchinez (DJ 693), are o lungime totală de 13,5 km.

  Drumul comunal DC 37 a fost modernizat parțial cu finanțare de la bugetul local (6 km), iar pentru cei 7.435 km, rămași de modernizat, comuna Satchinez a obținut o finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc” - CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. 4606/28.08.2014. Lucrările se preconizează a fi demarate în aprilie 2016 iar recepția la terminarea lucrărilor se previzionează a avea loc cel mai târziu în august 2017.
  Străzile au următoarea structură: piatră, beton sau asfalt. Rețeaua de străzi însumează o lungime de aproximativ 35 km, respectiv:

-          21,75 km în Satchinez;

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime

Structură

1

Narciselor

275 m

piatră

2

Zambilelor

286 m

piatră

3

Liliacului

1.009 m

piatră

4

Lalelelor

2.749 m

piatră

5

Daliei (DJ693 – 828M)

2.426 m

piatră – 1.598 m,

asfalt – 828 m

6

Trandafirilor

1.875 m

piatră –858 m,

asfalt – 1.017 m

7

Garoafelor

751 m

piatră

8

Lăcrămioarelor

1.221 m

piatră

9

Panseluțelor

1.126 m

piatră

10

Magnoliei

1.121 m

piatră

11

Margaretelor

593 m

piatră

12

Ghioceilor

262 m

piatră

13

Bujorilor

1168 m

piatră

14

Crizantemelor

1.224 m

asfalt

15

Crinului

1.595 m

piatră

16

Petuniei

1.903 m

piatră – 1065 m,

asfalt – 838 m

17

Brândușei

2.266 m

asfalt

18

Gladiolelor

731 m

piatră

Total

22.581 m (din care  21.753 m străzi în domeniul public atestat al comunei Satchinez)

 

-          3,77 km în Bărăteaz;

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime

Structură

1

Principală (DJ 692)

1.154 m

asfalt

2

Eternității

1.000 m

piatră

3

Libertății

1.010 m

piatră – 384 m, asfalt – 626 m

4

Unirii

788 m

piatră

5

Liniștei

924 m

piatră

Total

4.876 m (din care  3.722 m strazi în domeniul public atestat al comunei Satchinez)

 

 

-          9.28 km în Hodoni;

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime

Structură

1

Calea Satchinezului

499 m

piatră – 215 m, asfalt – 284 m

2

DS 18

1.082 m

piatră

3

Ronaț

1.048 m

asfalt

4

Germană

1.199 m

piatră

5

Românească

1.238 m

piatră

6

Timișoarei

1.488 m

piatră –499 m,

asfalt – 989 m

7

Cartiz

760 m

piatră

8

Renașterii

703 m

piatră – 282 m,

beton – 421 m

9

De Pe Coastă

375 m

piatră

10

Pe Vale

329 m

piatră

11

DS 7

560 m

piatră

12

Strada Garii (DC 37)

1.055 m

piatră – 266 m,

beton – 789 m

Total

10.336 m (din care  9.281 m străzi în domeniul public atestat al comunei Satchinez)

  Comuna Satchinez are o rețea destul de mare de trotuare care urmăresc linia clădirilor, de aproximativ 60 km. Din totalul acestora 1.37 km au fost modernizate prin PNDR – MĂSURA 413.322 – CONTRACT DE FINANȚARE C413322011253793507/02.07.2014 (valoare eligibilă = 283.100 lei) și 18 km au fost modernizate cu finanțare de la bugetul local al comunei Satchinez (15 km – Satchinez, 2 km – Hodoni, 1.5 km – Bărăteaz). Restul trotuarelor existente prezintă degradări sub formă de fisuri, crăpături longitudinale și transversale ale îmbrăcăminții din beton, tasări inegale ale dalelor, rosturi decolmatate și degradate, dislocări de borduri, zone cu pavaj denivelat, pavaj spart și înierbări.
  De asemenea în zona intersecțiilor cu partea carosabilă nu este racordată îmbrăcămintea trotuarului cu cea a părții carosabile iar scurgerea apelor pluviale este necorespunzătoare.
  În Comuna Satchinez, străzile existente formează o rețea bine conturată, traseele fiind dispuse paralel/perpendicular formând unghiuri de 90 de grade. Rețeaua este străbătută prin zona centrală a localității Satchinez de traseul drumului județean DJ 693 respectiv DJ 692 prin zona centrală a localității Bărăteaz.
  Străzile au fost modernizate pe o lungime de aproximativ 8.292 km. Trotuarele sunt în proporție de 30% modernizate, iar restul trotuarelor sunt din cărămidă/beton.
  În ceea ce privește parcările, au fost amenajate locuri de parcare în fața principalelor instituții de interes public din cadrul comunei Satchinez (Primărie, Școală, Grădiniță, etc.).