CONTACT PRIMĂRIE

Primăria Satchinez PROGRAM AUDIENȚE
  • Primar: Joi: 09:00-13.00
  • Viceprimar: Marţi: 09:00-13.00
  • Secretar: Luni-Miercuri: 09:00-13:00
  Înscrieri audienţe
  • Telefon: 0256-379500
  • Sediul Primărie: Luni - Miercuri: 08:00-16:00, Joi: 08:00-18:00, Vineri: 08:00-14:00

Introduceți codul următor: CAPTCHA

 

PETIȚII

Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. (conform ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor)