ORGANIGRAMA U.A.T-COMUNA SATCHINEZ -2016

Gallery

  HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Satchinez, județul Timiș , în anul 2016 –H.C.L ORGANIGRAMA 2. ANEXA NR.1-ORGANIGRAMA-ORGANIGRAMA SATCHINEZ 3. ANEXA NR.2- STATUL DE FUNCȚII- STAT DE FUNCȚII -U.A.T SATCHINEZ -2016

 

 

 

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15