ORGANIGRAMA U.A.T-COMUNA SATCHINEZ -2016

Gallery

  HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Satchinez, județul Timiș , în anul 2016 –H.C.L ORGANIGRAMA 2. ANEXA NR.1-ORGANIGRAMA-ORGANIGRAMA SATCHINEZ 3. ANEXA NR.2- STATUL DE FUNCȚII- STAT DE FUNCȚII -U.A.T SATCHINEZ -2016

ALEGERI LOCALE COMUNA SATCHINEZ -2016

1. – B.E.C nr.80 -Comuna Satchinez,Județul Timiș 

Program de activitate : 10:00- 16:00 

Date de contact : Tel:0256/ 379500, Fax: 0256/ 379502,                                                                                    E-mail: primariasatchinez@yahoo.com

Localitatea Satchinez,județul Timiș: str.Daliei ,nr.82, cod poștal 307365

Președinte: Bantaș Romana-Diana; Locțiitor: Climescu Ciprian-Marian 

2 .- Dispoziție delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Comuna Satchinez  -Anexa 1, Dispozitie 1

3.- Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj  electoral din Comuna Satchinez – Dispozitie afisaj electoral

4.- B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez= PROCES VERBAL NR.3

5.- B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez=PROCES VERBAL NR.4

6.– B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez = PROCES VERBAL NR.7

7.-  B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez = PROCES VERBAL NR.10

8-.B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =PROCES -VERBAL NR.12

9-.B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =PROCES -VERBAL NR.15

10.- B.E.C nr.80-Comuna Satchinez =PROCES -VERBAL NR.16

11.–  B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez = HOTĂRÂREA NR.1

12.-  B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez = HOTĂRÂREA NR.2

13.–  B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez = HOTĂRÂREA NR.3

14.- B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =HOTĂRÂREA NR.4

15.- B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =HOTĂRÂREA NR.5

16.- B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =HOTĂRÂREA NR.6

17. -B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=HOTĂRÂREA NR.7

18.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=HOTĂRÂREA NR.8

19.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=HOTĂRÂREA NR.9

20.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=HOTĂRÂREA NR.10

21.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=HOTĂRÂREA NR.11

22.-B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =PROPUNERI CANDIDATURI – U.N.P.R

23.-B.E.C nr.80 -Comuna  Satchinez =PROPUNERI CANDIDATURI-P.M.P

24.- B.E.C nr.80-Comuna Satchinez= PROPUNERI CANDIDATURI -P.S.D

25.- B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERI CANDIDATURI- P.E.R

26.- B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERI CANDIDATURI- P.N.L

27.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERE DE CANDIDATURA – A.L.D.E,        LISTA DE CANDIDATI -AL.D.E

28.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERE DE CANDIDATURA -CONSILIER LOCAL -ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR -PRO EUROPA

29.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERE CANDIDAT INDEPENDENT -CONSILIER LOCAL -BUCIUTA MIRELA

30.-B.E.C nr.80-Comuna Satchinez=PROPUNERE CANDIDAT INDEPENDENT- CONSILIER LOCAL-ȘERBAN GHEORGHE

31. B.E.C nr.80-Comuna Satchinez= PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A RAMANERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15